ซิเรน่า (SIRENA)

เครื่องดูดไรฝุ่น ซิเรน่า (SIRENA)

ซิเรน่า (SIRENA) ได้รับการออกแบบและควบคุมด้านวิศวกรรมการผลิตจากประเทศแคนาดา (Canadian Designed and Engineered)
และใช้เทคโนโลยีมอเตอร์จากประเทศอิตาลี (Italian Cyclonic Motor Technology) เราจึงกล้า
ให้การรับประกันมอเตอร์ถึง 10 ปี (Warranty 10 year Manufactory) ปัจจุบัน เครื่องดูดไรฝุ่นซิเรน่า (SIRENA) ได้รับการยอมรับ
และมีขายมากถึง 31 ประเทศทั่วโลก มีการเติบโตและ ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ซิเรน่า (SIRENA)

กำจัดไรฝุ่น ด้วย ซิเรน่า (SIRENA)

ซิเรน่า (SIRENA) เครื่องกำจัดไรฝุ่น เทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยระบบการดักจับสิ่งสกปรกด้วยน้ำ
(Water – based Filtration Technology) และระบบการหมุนเวียนอากาศภายในตัวเครื่อง 100 เปอร์เซ็นต์
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการทำความสะอาด (100% Maximum Airflow System)
และยังเพิ่มขั้นตอนการกรองอีกขั้นด้วยแผ่นกรอง HEPA เพื่อดักจับสิ่งสกปรกอนุภาคเล็กๆฝุ่น กำจัดไรฝุ่นตามพื้นผิว
ป้องกันไม่ให้ผ่านออกจากตัวเครื่อง

เครื่องซิเรน่า Sirena

คุณจึงได้เครื่องทำความสะอาดเทคโนโลยีใหม่เพื่อสุขภาพ ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม
และไม่สิ้นเปลืองค่าดูแลรักษาในระยะยาว ซิเรน่า (SIRENA) มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ให้คุณได้กำจัดไรฝุ่น และสิ่งสกปรกที่ฝั่งแน่นอยู่กับเครื่องเรือนต่างๆ ในบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดี
สำหรับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นลูกๆ และทุกคนในบ้าน

ซิเรน่า (SIRENA) เป็นระบบทำความสะอาดที่แตกต่างจากระบบทั่วไปที่ใช้แผ่นกรอง
ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตัน และสะสมเชื้อโรคต่างๆ ไว้ในเครื่อง รวมทั้งเป็นการนำฝุ่นผงต่างๆ
กลับเข้าสู่อากาศอีกครั้ง แต่ด้วยระบบการทำความสะอาดของเครื่องซิเรน่า (SIRENA)
จะใช้ระบบกรองและดักจับฝุ่น ไรฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ ผ่านลงสู่น้ำ
และน้ำจะเป็นตัวดักเก็บสิ่งสกปรกต่างๆ เอาไว้ ทำให้อากาศที่หมุนเวียนภายใน
เครื่องมีความสะอาด และขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่อากาศจะออกจากตัวเครื่องจะต้องผ่านแผ่นกรอง HEPA
เพื่อให้อากาศที่ออกจากเครื่องมีความสะอาด และเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวที่คุณรัก
ดังนั้น ซิเรน่า (SIRENA) จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องฟอกอากาศได้อีกทางหนึ่ง (Air Freshener)


HEPA Filter
HEPA Filter

HEPA Filter

แผ่นกรองอากาศ HEPA (HEPA Filter)
ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับห้องปลอดเชื้อมีคุณสมบัติในการดักจับเชื้อโรค ไรฝุ่น
และฝุ่นละอองต่างๆ ที่มีไมครอนอนุภาคเล็กมากๆ โดยซิเรน่า (SIRENA)
ได้นำมาใช้ควบคู่กับระบบทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง เพื่อช่วยดักจับเชื้อโรค ไรฝุ่น
และสิ่งสกปรกต่างๆ อีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้อากาศที่ออกจากเครื่องมีความสะอาด
และปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก

HEPA Filter สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าและทิ้งไว้ให้แห้งตามคำแนะนำ


หัวดูดจอมพลัง Power Nozzle

หัวดูดจอมพลัง (Power Nozzle)

มาพร้อมกับเครื่องดูดไรฝุ่นซิเรน่า (SIRENA) เป็นหัวดูดพิเศษที่มีระบบสั่นสะเทือน
พร้อมแปรงหมุนสามารถทำความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆ ทั้งบนพื้นผิว และในแนวฝังลึก อาทิ เตียงนอน โซฟา
ที่สิ่งสกปรกฝั่งลึก หรือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ไรฝุ่น และฝุ่นละออง อันเป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ หัวดูดจอมพลัง (Power Nozzle) ยังสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ถึง 3 ระดับ
เพื่อให้เหมาะกับพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 • canadian design
 • gold
 • space
 • asthma allergy
 • green

อุปกรณ์ภายในกล่องสินค้า

อุปกรณ์ประกอบภายในกล่องสินค้า
 • 1. เครื่องซิเรน่า
 • 2. แปรงทำความสะอาดตัวกรอง
 • 3. ด้ามต่อ
 • 4. ด้ามต่อ (ไฟฟ้า)
 • 5. ด้ามต่อโค้ง
 • 6. สายดูดทำความสะอาดพื้นผิวเปียก
 • 7. ฐานล้อเลื่อน
 • 8. หัวดูดจอมพลัง
 • 9. สายดูดทำความสะอาดพื้นผิวแห้ง
 • 10. อ่างบรรจุน้ำ
 • 11. แปรงปัดฝุ่น
 • 12. แปรงปัดพื้น
 • 13. แปรงทำความสะอาดเครื่องเรือน และแปรงดูดพื้นผิวเปียก
 • 14. อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่แคบ และตามซอก
 • 15. อุปกรณ์เป่าลม

นัดหมายสาธิตสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างข้อปฏิบัติสำหรับผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดซิเรน่า (Sirena)

1. ผู้ซื้อจะต้องอ่านเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งาน และการรับประกันให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

2. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเท่านั้น

3. การรับประกันนี้ครอบคลุมตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในคู่มือการรับประกันที่มากับสินค้าเท่านั้น มิได้ครอบคลุมอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ

4. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อเองหลังจากการซื้อไปแล้ว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งาน หรือนำไปใช้กับไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเกิดจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ หรือจากเหตุใดที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การรับประกัน

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านนำไปรับบริการซ่อมจากที่อื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลง หรือต่อเติมไม่ว่าโดยวิธีใด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการขูดลบ หรือแก้ไขหมายเลขเครื่อง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกัน

6. บริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่บัตรรับประกันมีรอยขูดขีดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาด หรือสูญหายไป

7. ผู้ซื้อจะต้องแนบบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการ (ในกรณีที่บัตรรับประกันสูญหาย / หรือมิได้นำบัตรรับประกันมา ผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ เพื่อดำเนินการต่อไป)

8. กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในคู่มือการรับประกันที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ์ และกรอกข้อมูลในบัตรรับประกันของทางบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า

9. ผู้ซื้อจะต้องรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริการ ตามการรับประกันคืนภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์นั้น

ลงทะเบียนประกันสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง